Ribbon mực in mã vạch

Ruy băng mực dùng cho máy in tem nhãn mã vạch : Ribbon WAX; Ribbon WAX RESIN ; Ribbon RESIN ; Ribbon Premium Wax. Chính hãng RICOH, INKANTO, GMP TTR... Đúng kích thước và tiêu chuẩn chất lượng.