Máy kiểm kho

Máy kiểm kê kho, quét mã xuất nhập kho và kiểm kê tài sản cố định. 
Máy quét mã vạch hệ điều hành Android.
Máy quét nhãn RFID
Máy kiểm kê hàng hóa và truy xuất nguồn gốc.
Máy bắn mã vạch kiểm kê tài sản cố định

Liên hệ NCC Chính hãng :
Công ty TNHH Gia Minh Phạm
Hotline : 0888.437.434

Sort By:  
Zebra mc3300
Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, PRM, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra MC3300M
Premium, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra MC3300M
Premium, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC,
0 VNĐ
Zebra mc3300
Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, Standard Capacity Battery, Android , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra MC3300M
Standard, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330K-RL3SG3RW (MC330K-RL3SG3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-RL3SG3RW
Cấu hình : Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng kiểm kho nâng cấp của MC3300 Standard giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SE3HA3RW (MC330K-SE3HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SE3HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330K-RL4HG3RW (MC330K-RL4HG3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-RL4HG3RW
Cấu hình : Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng kiểm kho nâng cấp của MC3300 Standard giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SL2HG3RW (MC330K-SL2HG3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SL2HG3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW 
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, PRM, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra MC3300M
Zebra MC330K-SK3HG3RW (MC330K-SK3HG3RW)

Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer

Part number : MC330K-SK3HG3RW
Cấu hình : Premium, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K - Premium) giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra MC3300M
Zebra MC330K-SK3HA3RW (MC330K-SK3HA3RW)

Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer

Part number : MC330K-SK3HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K - Premium) giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SJ3HA3RW (MC330K-SJ3HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SJ3HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW 
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SE2HA3RW (MC330K-SE2HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SE2HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW 
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SJ2HA3RW (MC330K-SJ2HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SJ2HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW 
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SE4HA3RW (MC330K-SE4HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SE4HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM Sensors, NFC, RW 
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE485x Long Range, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330K-SL4HA3RW (MC330K-SL4HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Premium Handheld Computer
Part number : MC330K-SL4HA3RW
Cấu hình : Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC,
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng Premium nâng cấp từ MC3300 Standard, giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC,
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330K-RL4HA3RW (MC330K-RL4HA3RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer
Part number : MC330K-RL4HA3RW
Cấu hình : Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 (MC330K), dòng kiểm kho nâng cấp của MC3300 Standard giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC330K mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC330K là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Premium, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 4GB RAM/16GB ROM, Sensors, NFC, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330M-RL4SG2RW (MC330M-RL4SG2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer
Part number : MC330M-RL4SG2RW
Cấu hình : Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 47 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330M-RL3HA2RW (MC330M-RL3HA2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer
Part number : MC330M-RL3HA2RW
Cấu hình : Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android , 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330M-SJ4HG2RW (MC330M-SJ4HG2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Handheld Computer
Part number : MC330M-SJ4HG2RW
Cấu hình : Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330M-RL2SA2RW (MC330M-RL2SA2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer
Part number : MC330M-RL2SA2RW
Cấu hình : Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, Standard Capacity Battery, Android , 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, Standard Capacity Battery, Android , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra mc3300
Zebra MC330M-RL3SG2RW (MC330M-RL3SG2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer
Part number : MC330M-RL3SG2RW
Cấu hình : Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Rotating Head, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 38 Key, Standard Capacity Battery, Android GMS , 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330M-SL2HG2RW (MC330M-SL2HG2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Handheld Computer
Part number : MC330M-SL2HG2RW
Cấu hình : Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1D Laser SE96x, 4.0" display, 29 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Zebra MC3300M
Zebra MC330M-SK3HG2RW (Zebra MC330M-SK3HG2RW)

Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Part number : MC330M-SK3HG2RW
Cấu hình : Standard, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Brick 45 degree, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 38 Key, High Capacity Battery, Android GMS, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
may kiem kho zebra mc3300
Zebra MC330M-SJ4HA2RW (MC330M-SJ4HA2RW)
Máy kiểm kho Zebra MC3300 Brick Handheld Computer
Part number : MC330M-SJ4HA2RW
Cấu hình : Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 2GB RAM/16GB ROM, RW
Zebra MC3300 Brick Standard Handheld Computer

Zebra MC3300 giúp dễ dàng triển khai và phát triển ứng dụng hơn bao giờ hết, nó cũng cho phép bạn thêm các tính năng mới cho máy tính di động của bạn để hợp lý hóa các quy trình hàng ngày và cải thiện năng suất của nhân viên. Thiết bị được thiết kế với trọng lượng nhẹ so với các dòng công nghiệp khác, màn hình cảm ứng lớn, một loạt các bàn phím tùy chọn, hiệu năng quét chưa từng có và nhiều hơn nữa.

Zebra MC3300 mang lại cho bạn chưa từng có tính linh hoạt từ kho xưởng đến cửa hàng bán lẻ. Với MC3300 là cách dễ dàng để tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn với máy quét mã vạch di động Android.

Standard, Brick Straight Shooter, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 2D Imager SE4770, 4.0" display, 47 Key, High Capacity Battery, Android, 2GB RAM/16GB ROM, RW
0 VNĐ
Per Page      101 - 120 of 140