Máy đọc nhãn RFID

Máy đọc thẻ và tem nhãn RFID cầm tay (handheld rfid scanner). DÙng cho may mặc, kiểm kho nhanh chóng và hệ thống Inventory Management.
Sort By:  
may doc ma vach RFID
MC3330XR UHF RFID Gun, Circular Antenna, 802.11 A/B/G/N/AC, SE4770 2D Imager, 47 Key, Extended Capacity Battery, GMS, 4GB RAM / 32GB ROM, Worldwide (902-928 MHZ EXCL. NA)
ORDER - KHÔNG CÓ SẴN
0 VNĐ
may doc ma vach RFID
Zebra MC333U-GJ4EG4WR (Zebra MC333U-GJ4EG4WR)
MC3330xR Integrated UHF RFID Handheld Reader


MC333U-GJ4EG4WR
MC3330XR UHF RFID Gun, Circular Antenna, 802.11 A/B/G/N/AC, SE4770 2D Imager, 47 Key, Extended Capacity Battery, GMS, 4GB RAM / 32GB ROM, Worldwide (902-928 MHZ EXCL. NA)

Shipping Specifications
Dimensions (closed) : 6.456693 in. L x 3.779528 in. W x 10.669291 in. H16.4 cm L x 9.6 cm W x 27.1 cm H
Weight1.631421lbs.0.74 kg
MC3330XR UHF RFID Gun, Circular Antenna, 802.11 A/B/G/N/AC, SE4770 2D Imager, 47 Key, Extended Capacity Battery, GMS, 4GB RAM / 32GB ROM, Worldwide (902-928 MHZ EXCL. NA)
ORDER - KHÔNG CÓ SẴN
0 VNĐ
Per Page      1 - 1 of 1
  • 1