Máy bán hàng POS

Máy bán hàng POS, màn hình cảm ứng và POS cầm tay di động.
In bill bán hàng và in phiếu nhà bếp